Servisné služby a správa sietí

 

Poskytujeme spoľahlivé a rýchle servisné služby na počítače, notebooky a iný hardware hardware, software a správu podnikovej siete.

 

Servis vykonávame aj na veci od iných dodávateľov!
Naše rýchle a spoľahlivé servisné služby presvedčili už nejedného zákazníka, príďte, uvidíte.
Spôsob, kvalita, rýchlosť a spoľahlivosť servisných služieb je jedným z rozhodujúcich faktorov pri výbere dodávateľa  výpočtovej techniky.
Z toho dôvodu venujeme tejto oblasti maximálnu pozornosť.

 

Záručný a pozáručný servis je zabezpečený priamo v našej spoločnosti a v autorizovaných servisných strediskách výrobcov na všetok predávaný tovar.

 

Ak máte problém s dopravou, zariadenie môžeme odviezť a po oprave priviezť naspäť k Vám.
V prípade poruchy software (nechcené zmazanie software dát, prekonfigurovanie...), siete alebo poruchy zariadenia, ktoré je možné vymeniť na mieste, môžu naši technici vykonať servisnú činnosť
priamo u zákazníka.

 

V prípade uzatvorenia servisnej zmluvy vykonávame správu sietí a garantovaný servis u zákazníka s priebežným monitoringom, kde je väčšinou je nástup do niekoľkých hodín od oznámenia poruchy.

 

Iste Vás poteší aj taká maličkosť, ako je zálohovanie a odvírenie Vašich dát pred vykonaním servisu, takže napríklad aj po totálnej reinštalácií systému budete mať svoje pôvodné dáta k dispozícií. Je to ako ilustračný príklad niečoho, čo sa môže zdať ako normálne. Ale verte, z rozprávania našich zákazníkov vieme, že prísť o dáta bez výstrahy v servise nemenovaných konkurenčných firiem je úplne bežné...

 

 

Najčastejšie vykonávané servisné práce

 

Opravy počítačov a notebookov

Výmena disku HDD za SSD čím sa počítač alebo notebook podstatne zrýchli

Inštalácia a reinštalácia Windows 10, Windows 7, Windows 8

Inštalácia ovládačov prinesených na CD ako aj najnovších od výrobcu z internetu, inštalácia aktualizácií a servispack

Inštalácia a konfigurácia serverov Microsoftu všetky verzie, SBS server, Server 2016, Server 2019, Exchange server, SQL server, nastavenie internetovej komunikácie, užívateľských účtov, zabezpečenie, vzdialený prístup

Zálohovanie a prekopírovanie dát po reinštalácii systému

Odvírenie dát a operačného systému

Inštalácia MS Office všetky verzie, napaľovací software, účtovný software Pohoda a iný bežný software

Inštalácia antivírových programov

Inštalácia a nastavenie internetu - modem, router, aDSL, káblový a bezdrôtový internet, zdieľanie internetu v sieti, e-mail

Nastavenie a konfigurácia bezdrôtových sietí, nastavenie roterov, AP, zabezpečenie siete

Zapojenie, nastavenie a konfigurácia sietí, sieťových tlačiarní, multifunkčných zariadení, zdieľanie dát, nastavenie oprávnení a zabezpečenia siete

Diagnostika a odstraňovanie vád hardware počítačov, notebookov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, záložných zdrojov a iných periférií, kompletné testovanie funkčnosti vrátane záťažových testov

Diagnostika a oprava porúch sietí a prístupu k internetu

Inštalácia rozširujúcich kariet, pamätí, harddiskov a náhradných dielov

Inštalácia a programovanie telefónnych ústrední Panasonic

Opravy a výmeny LCD panelov - diplejov na notobookoch a PDA v cenách od 100 EUR bez DPH podľa veľkosti displeja, opravy podsvietenia LCD displeja

Opravy a výmeny klávesníc na notobookoch, výmena chipov, odlomených konektorov, pantov, oprava elektroniky notebookov a podobne

 

 

20 % zľava na servisné práce pre našich zákazníkov

 

Našich zákazníkov si vážime a rozhodli sme sa na servisné práce nami dodaného hardware poskytovať 20% zľavu z ceny servisných prác.

Je to súčasť vernostného programu pre našich zákazníkov.

 

Servisujeme hardware a software aj nezakúpený u nás. Je to pre nás náročnejšie z hľadiska nutnosti naštudovania iného hardware než nami dodávaného, ktorý dobre poznáme.

 

Túto možnosť napodiv využívajú aj zákazníci, ktorí majú hardware v záruke u iných predajcov, napriek tomu sa radšej obracajú na nás, z čoho máme veľkú radosť. Väčšinou je to dôsledok "super výhodného" nákupu kde bol za výhodnosťou ukrytý absentujúci, nekvalitný alebo predražený servis. Viac na túto tému je v časti o nami dodávaných komponentoch.

 

 

Záruky

 

Za všetky dodávky ručíme v rozsahu podľa druhu dodávky a tovaru. Na počítače JVK poskytujeme záruku 24 mesiacov, na monitory väčšinou 32 mesiacov od dátumu predaja.

 

Záručná doba na tovar je uvedená pri každom tovare v cenníkoch a na dodacích listoch.

V prípade poruchy vykonávame záručný a pozáručný servis v servisnom stredisku.

 

 

Technická podpora

 

Nákupom počítača od nás získavate technickú podporu. Naši pracovníci Vám pomôžu odstrániť nečakané problémy s Vaším technickým vybavením. Na požiadanie Vám dodáme novšie ovládače, identifikujeme nekompatibilný komponent, riešime problémy pri prechode na iný operačný systém. 

 

Bežné rady poskytujeme na našej telefonickej HotLine.

Servisné a poradenské služby vrátane školení vykonávame aj u zákazníka.

 

Zárukou, že nebudú problémy je nákup všetkého hardware vrátane software, u nás. "Výhodné" dokupovanie lacných komponentov alebo software neznámeho pôvodu z internetu sa vždy nevypláca ...

 

 

Správa siete a garantovaný zmluvný servis do 24 hodín

 

Poskytujeme firmám komplexnú správu informačnej infraštruktúry firiem, správu sietí a službu garantovaného zmluvného servisu vrátane PC, notebookov, serverov, periférií, telefónnej ústredne a kabeláže. Zabezpečujeme priebežnú profylaktiku a zálohovanie údajov, staráme sa o komplexnú bezpečnostnú ochranu firmy v oblasti IT.

 

Dôvody pre zavedenie správy siete a garantovaného servisu:

Je to jediný spôsob ako spoľahlivo udržať v chode server a celú počítačovú sieť bez vážnejších výpadkov, zavírenia či straty dát.
Dosahuje sa to priebežným dohľadom a vykonávaním preventívnych opatrení skôr než dôjde k problému.

Garantovaný zmluvný servis má charakter poistnej zmluvy - Vy máte istotu, že keď sa niečo stane/pokazí, tak my rýchlo prídeme a uvedieme veci do poriadku, nestojí Vás to naviac ani korunu.
Nie je to luxus, ale rozumné riešenie ako predísť škodám spôsobeným výpadkami počítačových systémov.

U zákazníkov s garantovaným servisom vykonávame rad preventívnych opatrení vedúcich k stabilite systému.
Je to kvalitatívne lepšie riešenie, než odstraňovať či eliminovať už staté katastrofy (niektoré škody ako strata dát, starata zákazníka či nútené odstavenie výroby sa ani nedajú dodatočne eliminovať).

Vzdialený nepretržitý monitoring siete umožňuje predchádzať problémom už v ich zárodku tak, aby z hľadiska užívateľov problém vôbec nenastal. Monitoring sa skladá z monitorovacieho software na sieti (hlási prekročenie limitných hodnôt a poruchy) a zo systematickej kontroly systémov.
Chyby sú odstraňované okamžite na diaľku alebo u Vás skôr než dôjde k poruchovému stavu.

Odborná a priebežná inštalácia bezpečnostných záplat a updatov zvyšuje bezpečnosť Vašich dát a stabilitu systémov.

Je aj v našom záujme, aby k servisným udalostiam nedochádzalo.
Bezporuchový chod zvyšuje Vašu aj našu prestíž, Vám šetrí peniaze, my sa menej narobíme pri odstraňovaní následkov havárie systémov.

 

Za mesačnú paušálnu úhradu vykonávame v jej cene:

všetky služby spojené s údržbou PC a notebookov

údržba a správa servera/serverov, inštalácie záplat, zabezpečenie, správa užívateľov a oprávnení podľa dohodnutých pravidiel

údržba pripojenia serverov a staníc k internetu a správa poštového servera a mailových schránok

konfigurácia a zabezpečenie servera a siete proti útokom z internetu ako aj z vnútra firmy

diaľková správa a monitoring servera a staníc

inštalácia periférií, tlačiarní a riešenie problémov s tlačou na sieti

zavedenie metodiky zálohovania dát

obnova stratených dát zo záloh

opravy hardware

inštalácie/reinštalácie operačných systémov a aplikácií

údržba telefónnej ústredne, zmeny programov

antivírová ochrana a odvírenie

dovoz a inštaláciu spotrebného materiálu,

plná hot-line podpora, bežné zaškolenie obsluhy

identifikácia porúch kabeláže

možnosť zapožičania náhradného hardware počas opravy

zachovanie dôvernosti všetkých informácií

 

Servisný zásah je garantovaný najneskôr do 24 hodín od nahlásenia udalosti a je prednostne riešený. 
Vo väčšine prípadov k servisnému zásahu dôjde behom niekoľkých hodín od nahlásenia incidentu.
Problémy riešiteľné na diaľku sú riešené on-line po sieti alebo telefonicky ihneď.

 

Chráňte si dáta, majte svoju firmu prístupnú, v bezpečí a pod kontrolou!

 

 

Servis záložných zdrojov UPS od APC, Infosec - AC Ryan, MGE.

 

Záložné zdroje obsahujú olovené bezúdržbové akumulátory, ktorých životnosť býva 2 až 6 rokov v závislosti or režimu využitia zdroja.
Ukončenie životnosti batérie v zdroji vyvolá nutnú údržbu týchto zdrojov.

 

Vykonávame:

výmena baterií v záložnom zdroji UPS od APC, Infosec - AC Ryan a MGE a ďalšie,

kalibrácia záložného UPS zdroja na nové batérie,

testovanie zdroja,

zápis dátumu výmeny baterií do zdroja.

 

Záložné zdroje APC

 

Nutnosť výmeny batérií v záložných zdrojoch po cca 4 rokoch je teda bežná prevádzková záležitosť, rovnako ako výmena olovenej batérie v aute.

Záložný zdroj môžte priniesť na opravu k nám, môžeme ho tiež vyzdvihnúť u Vás a po oprave priviezť naspäť.

 

Viac o záložných zdrojoch UPS