Vrátenie tovaru

 

Pri nákupe cez internet má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode.
Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

 

Tovar zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva ako je záručný list, návod na použitie a ďalšie.
Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote spolu s tovarom zaslaný:

- Formulár o odstúpení od zmluvy s uvedením identifikácie tovaru: sériové číslo, číslo dodacieho listu.

- Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu

 

Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte na našu predajňu s textom "Vrátenie tovaru":

 

JVK system s.r.o.
29. augusta 363
900 46 Most pri Bratialave

 

Uvedené doklady musia byť priložené k tovaru.

Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené aj elektronickou formou komunikácie.

 

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

odrážka

poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

odrážka

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

odrážka

predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia

 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. V prípade inštalácie operačného systému do PC alebo notebooku predstavuje suma na uvedenie do pôvodného stavu cca 40€. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet.

 

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.