Servery JVK

 

Po analýze Vašich potrieb Vám server navrhneme, dodáme, vybavíme potrebným software, nakonfigurujeme, zaškolíme, udržujeme v prevádzke.
 

konštrukcia je podriadená vysokému výkonu a spoľahlivosti

Servery JVK sú osadené výkonným procesorom Intel s viacerými jadrami

pevné disky 2 až 7 kusov pre zrkadleny operačný systém, dáta a zálohy

Pri každom serveri je riešený automatizovaný systém zálohovania dát na interné disky, externé USB disky alebo iné suiťové úloýiská podľa zvolenej zálohovacej stratégie.

Využíva sa zrkadlenie dát na viacerých harddiskoch ktoré z veľkej časti eliminuje stratu dát pri dardwarovom zlyhaní harddisku. Pri havárií disku server bez prerušenia pracuje ďalej bez straty dát, vadný disk sa vymení pri odstávke.

skriňa ATX s dobre riešeným chladením, prídavné ventilátory

Servery sú osadené silne dimenzovaným kvalitným zdrojom pre zvýšenie spoľahlivosti

K serverom dodávame záložné zdroje APC Smart s PowerChutte - bezobslužné vypnutie a zapnutie servera v prípade dlhšieho výpadku napájania.

Do serverov montujeme sieťové karty 1000/100/10 Mbits/s.

Nainštalovaný operačný systém Windows Server poskytuje výhody moderných a bezpečných operačných systémov vrátane mailového servera exchange.

Dostupnosť mailov a dát aj mimo sídla firmy

Antivírová a antispamová ochrana Symantec alebo Kaspersky pre celú sieť

Možný vzdialený dohľad chodu servera - monitoring

K serverom ponúkame komplexný garantovaný zmluvný servis.

 

                 

        

Na obrázkoch je server JVK s procesorom Intel, 5 x HDD, DVD mechanika. V dolnej česti je zdroj a 5 HDD s ventilátorom, v bočnom a hornom paneli vidieť veľké pomalobežné tiché ventilátory pre chladenie systému. Skriňa na kolieskach uľahčuje manipuláciu, kvalitné chladenie j dôležité pre stabilitu a životnosť systému servera.
Na serveri beží operačný systém Microsoft Server, zabezpečuje pre sieť prístup na internet, poštové služby zabezpečuje Exchange server, na serveri v prípade potreby beží SQL server a faxový server.
Dostupnosť mailov a dát aj mimo sídla firmy - na cestách sa ľahko dostanete k svojim aktuálnym mailom a dátam servera cez internet, prístup je chrámený heslom. K mailom sa ľahko dostanete aj zo svojho PDA kdekoľvek, kde je pripojenie k internetu, napríklad v letištnej hale.
Možnosť pracovať z domu na svojom firmnom PC na firemnej sieťovej aplikácií - napríklad sieťovom účtovníctve pomocou pripájania sa k vzdialenej ploche svoho počítača v práci bez nutnosti riešiť VPN alebo prenášane dát do práce - vaše zmeny sa ihneď prejania v podnikovej sieti akoby ste pracovali priamo vo firme.
Vysoká bezpečnosť dát sa doshuje ich zrkadlením, denným automatickým zálohovaním.
Antivírová ochrana je veľmi dôležitá pre spoľahlivý a vytrvalý chod systému a bezpečnosť dát. Je ralizovaná v serveri a na celej sieti antivírovým softwarom Symantec alebo Kaspersky, ktorý chráni server, stanice, poštu filtruje priamo na Exchange serveri, vie zisťovať a filtrovať aj spam, zabezpečuje automatickú aktualizáciu svojho software ako aj vírových definícií.
Záložný zdroj APC chráni server pred nečakaným výpakom napájania a prepätím, v prípade výpadku napájania automaticky včas korektne vypne server, po obnovení napájania sa server sám automaticky spustí.
Sieť je napojená na internet cez DSL, VDSL, optickým alebo mikrovlnnným spojom.
Prijímanie a odosielanie faxov
pre sieť zabezpečuje modem na serveri cez telefónnu linku, prijaté faxy môže tlačiť alebo zasielať na mail.

 

 

Operačný systém serverov JVK


Serverový operačný
systém inštalujeme Windows server, Exchange server a ďalšie serverové aplikácie od Microsoftu. Vykonávame ich správu, údržbu, konfiguráciu a komplexné sieťové služby.

 

Windows server dosahuje vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť ukladania dát na pevných diskoch súborovým systémom NTFS, umožňuje v reálnom čase zrkadliť cenné dáta na záložný disk, presne definovať práva užívateľov na sieti s vysokou bezpečnosťou dát proti prienikom nepovolaných osôb.

Server je moderné a efektívne riešenie komunikácie medzi ľuďmi. Užívatelia siete voľne komunikujú medzi sebou prostredníctvom e-mailu, internetu a intranetu, môžu faxovať, zdieľať dáta a tlačiarne s ostatnými užívateľmi. Mobilní užívatelia s notebookmi alebo z pobočiek sa môžu k serveru pripájať cez internet a vymieňať si dáta, spracocávať dáta na serveri, posielať a zielať e-maily a podobne.

Bežné PC firmy sa pripájajú na server prostredníctvom lokálnej siete alebo cez internet. Server zabezpečuje vzájomnú konektivitu PC, spravuje dáta, oprávnenia a aplikácie.
Samozrejmosťou je možnosť presne definovať, kto na sieti má prístup na internet (alebo ktorú časť internetu), ku ktorým dátam, faxovaniu a pod. Elektronická komunikácia je rýchlejšia a pružnejšia než porady, naviac je priebeh činností a informácií zdokumentovateľný a tým aj kontrolovateľný.

Zvlášť zaujimavá môže byť skutočnosť, že Vaše dáta ani maily neopustia Vašu firmu, že nie sú hostované niekde v cloude u inej firmy a máte ich pod kontrolou.

 

Mobilní užívatelia majú stále prístup k svojim a firemným mailom, možnosť vzdialene spracovávať aktuálne dáta na serveri.
Server má v sebe nástroje pre vzdialenú správu a monitoring, čo umožňuje efektívnu správu servera z iného miesta.

 

Čo všetko server obsahuje - základné súčasti:

Windows Server - bezpečnosť dát, tvorí základ servera pre beh ostatných inštalovaných služieb

Exchange server - pošta, management, porady, úlohy.

Dostupné maily aj pre mobilných užívateľov, možnosť zdieľania mailov

Možnosť zo vzdialeného pracoviska pracovať s dátami na serveri on-line, pripojenie k dátam prostredníctvom webových služieb ako aj cez VPN

Fax server - faxovanie z celej siete a prijímanie faxov aj do mailu

SQL server - výkonný databázový server pre aplikácie

Zálohovanie dát a mailov, umožňuje dohľadať stratené dáta niekoľko dní, týždňov aj mesiacov do zadu

Vzdialená správa servera

 

Vykonávame analýzu nasadenia servera podľa potrieb firmy, kompletnú inštaláciu a údržbu serverov a exchange serverov, konfiguráciu podľa špecifických potrieb firmy, pripájanie a konfiguráciu klientských PC, notebookov. Súčasťou nášho riešenia je ochrana celej siete antvírovými, antispamovými a zálohocími produktami Symantec.
riešenie môžme predviesť a vysvetliť priamo v našej firme.

 

Pre malé siete môže ako serverový systém poslúžiť aj desktopový Windows profesional, stráca sa tým však množstvo výhod (doménové usporiadanie, zrkadlenie dát...), toto riešenie nie je funkčné pre sieť s viac ako 5 až 10 počítačmi.

 

 

Na čo je Vám server ?
 

Centrálne uloženie dát vedie k ich hierarchickému a prehľadnému usporiadaniu, takže keď sa niečo hľadá, je to na serveri a nie na niektorej zo staníc, ušetríte si behanie po firme a hľadanie tej správnej verzie dokumentu...

Možnosť spoľahlivo a automaticky zálohovať všetky dáta firmy. Prišli ste už niekedy o svoje dáta alebo rozrobenú prácu? Ak áno, viete o čom to je.

Možnosť stanoviť užívateľom prístupové práva k dátam na úrovni adresárov ako aj súborov (žiadne-čítať-zapisovať-mazať-meniť oprávnenia), prístup k mailom, internetu,

možnosť zdieľať mailboxy, tímová práca. Napríklad Šéf môže prezerať poštu svoju a svojej sekretárky, sekretárke môže udeliť právo v jeho časovom pláne organizovať stretnutia a podobne

prístup k aktuálnym firemným dátam a mailom z vonka cez internet, napríklad z notebooku alebo PDA na prostredníctvom internetu, táto časť je samozrejme patrične zabezpečená pred zneužitím neoprávnenou osobou, alebo nemusí byť spustená vôbec,

Prevádzka centrálnej aplikácie - väčšinou účtovníctvo alebo podobný systém

Podstatne vyššia bezpečnosť a stabilita dát než na bežnom PC

Možnosť diaľkového monitoringu a online údržby siete v prípade uzatorenia servisnej zmluvy s našou spoločnosťou.

 

Chráňte si dáta, majte svoju firmu prístupnú, v bezpečí a pod kontrolou!

 

A ceny? Ponuku Vám spacujeme na vyžiadanie.

 

 

Počítačové siete

 

Dodávame komplexné počítačové informačné systémy podniku s využitím počítačovej siete s najmodernejším programovým vybavením - software pokrývajúcim Vaše potreby komunikácie, riadenia, evidencie, účtovania a kancelárskych prác.

 

Sieť Vám navrhneme, dodáme, nakonfigurujeme, zaškolíme, udržujeme v prevádzke.

 

siete umožňujú užívateľom zdieľať kapacitu pevných diskov, 

všetci môžu používať všetky tlačiarne na Vašej sieti akoby ich mali na vlastnom PC,

ľahké zálohovanie dát na disky iných počítačov na sieti, centrálna správa dát, 

prístup na internet a intranet z celej siete cez jeden modem alebo pevnú linku, 

e-mailové a faxové služby pre každého v podniku aj cez jeden spoločný modem

tímová práca s využitím služieb MS Exchange - maily, diskusné skupiny, riadenie projektov ...

prevádzku vlastného internetového servera či publikovanie www stránok na internete, 

pripájanie s k podnikovej sieti zvonka napr. notebookom, 

počítačovú sieť - jej štrukturovanú kabeláž je možné s výhodou využiť aj ako telefónnu kabeláž medzi telefónnou ústredňou a telefónmi.


Ako to urobiť

 

Počítače sa prepoja kabelážou prostredníctvom sieťových kariet, väčšinou sa jeden z počítačov považuje za "hlavný" - odborne server, na ktorom sú uložené dáta a zabezpečuje prístup na internet, mailovú komunikáciu, zálohovanie dát a podobne.

Software servera býva najčastejšie server od Microsoftu.

Pre prístup na internet potrebujete zriadiť prístupové konto u niektorého poskytovateľa internetu, u neho je potrebné objednať služby v tesnej náväznosti na použitý software na serveri, konzultujte to prosím s nami pred konečným rozhodnutím.

Telefónna ústredňa a telefónny rozvod je vhodné riešiť v náväznosti na počítačovú štrukturovanú kabeláž, čím sa získa vysoká pružnosť v prípade potreby robiť neskoršie zmeny.

 

Sieťové prepojenie počítačov vykonávame značkovými sieťovými komponentmi, ktoré sú zárukou bezproblémovej prevádzky a vysokého štandardu kvality.
 

Pre konkrétny prípad Vám navrhneme a zrealizujeme optimálne riešenie podľa Vašich potrieb.

 

 

Kabeláž

 

Navrhneme trasu, dimenzovanie, zrealizujeme strukturovanú kabeláž.

Najčastejšie sa realizuje kabeláž kategórie 5e, ktorá vyhovuje datovým prenosom 100 aj 1000Mbits ako aj na prenos tlafónneho signálu. Pre väčšie vzdialenosti než 100m sa vykonáva prepojenie optickou kabelážou.

 

Kabeláž elektricky premeriavame, každá zásuvka je testovaná !

Aktívne prvky - prepínače, routre a telefónne ústredne je možné montovať priamo na stenu (len pre malé site, vyfotené na obrázku nižšie) alebo do 19" skrine (rack) s presklennými dverami.

 

Výhody montáže do skrine:

vyššia technická a štandardná úroveň riešenia

zamknutím skrine sú zariadenia zabezpečené pred zásahom nepovolaných osôb, čím aj stúpa bezpečnosť Vašej siete a dát

možnosť dopĺňať ďalšie komponenty a meniť konfigurácie bez vzniknutia "strašnej kabeláže" na stene alebo pod stolom

lepšie chladenie aktívnych komponentov

ochrana prvkoov pred prachom

vyššia požiarna bezpečnosť

skriňa tvorí tienenie pred rušivými vplyvmi z a do okolia

 

19" skriňa so sieťovými komponentami, nad ňou telefónna ústedňa   19" skriňa otvorená s prepojovacími káblikmi, nad ňou telefónna ústedňa

Jednoduché riešenie, kedy v rozvodnej skrinke 19" sú patchpanely, switch 19" a vyvedené klapky z tel.ústredne, modrými patch káblami sú prepojené do zásuviek klapky a PC.

Na polici dole je DSL router, nad skriňou telefónna ústredňa.
Všetko je napájané z 220V rozvodného panelu s prepäťovou ochranou zamontovaného v rozvádzači vzadu nad policou.

 

 

Telefónna ústredňa, pod ňou rozvádzacia skrinka, dole sieťový HUB + ISDN modemPočítačová 2-zásuvka TP Cat.5 a dve telefónne dvoj-zásuvkyTelefónne ústredne

 

Vykonávame montáž a programovanie telefónnych ústrední na bežné telefónne linky a rozvod telefónnych liniek v budovách, pripájanie telefónov, faxov a modemov, vrátane pripojenia na Internet.

Telefónna ústredňa je súčasne s namontovaním naprogramovaná podľa požiadaviek zákazníka.

 

Na rozvod telefónov je možné s výhodou tiež využiť štruktúrovanú kabeláž čo umožní v budúcnoti flexibilne vykonávať zmeny, alebo namontovať pre telefóny zvlášť telefónne zásuvky.

 

Na obrázku vpravo: ekonomické, funkčné, ale nie moc vzhľadné riešenie. Takáto ekonomická montáž priamo na stenu je vhodná len pre menšie siete.

hore je telefónna ústredňa Panasonic,

pod ňou rozvádzacia skrinka s prepäťovým istením liniek
(dôležité pre vysokú životnosť a nízku poruchovosť ústredne),

dole sieťový HUB pre počítače + ISDN modem.

 

Pre väčšie site sa používa montáž do rozvodných skríň, ako je na obrázku dole:

Vpravo telefónna ústredňa vmontovaná priamo do 19" racku využíva počítačovú kabeláž na rozvod telefónnych liniek. Rack ešte nie je plne osadený aby bolo ústredňu dobre vidieť.

Pod telefónnou ústredňou na pravej strane je box s prepäťovým istením liniek a napájacie trafo pre diaľkové otvárače dverí (pri dverách je hláska s tlačítkom pre zvonenie na určené telefóny (programom ústredne), cez ktoré je možné naviazať hlasový kontakt so zvoniacim a otvoriť dvere.
Montáž priamo v 19" racku umožňuje jednoducho využiť počítačovú kabeláž na rozvod telefónov.
Flexibilnosť tohto riešenia oceníte pri potrebe dodatočne v budove premiestňovať vývody telelefónnych liniek, čo zvládne užívateľ bez potreby zásahu odbornej firmy.

 

 

Fax Panasonic s tlačou na bežný kancelársky papier, pripojiteľný k PCFaxy, telefóny

 

Dodávame kompletný sortiment faxov, telefónov a ústrední Panasonic.
Tieto výrobky majú na Slovensku dlhú tradíciu a výborný servis. 
Telefóny a faxy inštalujeme vrátane káblových rozvodov, programujeme, vykonávame servis.